Việc tuyển sinh sau đại học có bị trì hoãn không?

Do đó, những người học đại học toàn thời gian trong các khóa đào tạo có thể được nhập ngũ. Chính quy nhưng đang ở khóa đào tạo thứ 2 (ví dụ học đại học trường A năm 2017-2020, học đại học trường B năm 2020); việc đang học tiến sĩ sẽ không bị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự .– – Theo Điều 41 a, b, c, d, đ, e khoản 1 năm 2015 của “Đạo luật nhập ngũ nghĩa vụ quân sự” và Điều 49 đoạn 1 của c “Đạo luật về tình trạng cá nhân”, Lực lượng Phòng vệ đã bị hoãn vào năm 2019 :

– Theo kết luận kiểm tra sức khoẻ, cơ thể không đủ sức khoẻ để phục vụ công tác phục vụ ban giám đốc tại “ Người lao động ” .—— Người lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc người thân không còn lao động hoặc hết tuổi lao động; Tổn thất nghiêm trọng về người và vật chất đối với gia đình do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% .—— Đối với hạ sĩ quan, anh, chị, em chiến sĩ; NCO, chiến sĩ tham gia Công an nhân dân. nghĩa vụ. Các hiệp hội toàn quốc do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội theo quy định, pháp luật rất khó khăn.

– Dân quân thường trực. Tham gia quân đội, nếu là tình nguyện viên sẽ được xét tuyển và gọi nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *