Làm thế nào để xác định cảnh sát mặc thường phục?

Nếu tôi nghĩ họ không phải cảnh sát, nhưng họ vẫn tiếp tục, nếu bị phát hiện vi phạm lệnh của cảnh sát, làm thế nào để đối xử với họ. Trong trường hợp tôi dừng lại, nếu đây là một người xấu, đó sẽ là “chi tiêu”. Ví dụ, bạn có cần xuất trình thẻ công nghiệp không?

Những lực lượng nào được phép “che đậy” quyền lực của mình để thao túng người phạm tội?

Việt Khue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *