Xây nhà trên đất “ treo ” bắt đầu từ năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 94 Khoản 5 Luật Xây dựng 2014, các dự án, nhà ở riêng lẻ tại khu vực này phải có quy hoạch, kế hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện không cấp giấy phép xây dựng mới có thời hạn mà chỉ cấp giấy phép xây dựng thông thường để sửa chữa, phục hồi. Chỉ sử dụng để sửa chữa, cải tạo nhà, cấm xây mới.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Khoản 33 của “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020” (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) thì ba năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất. Trong năm đó, cơ quan nhà nước có liên quan vẫn chưa có quyết định, cũng như chưa phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được công bố trong quảng cáo của khu vực. Hủy bỏ hoặc điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất có quyền xin phép xây dựng trong thời hạn quy định. — Do đó, kể từ ngày 1/1/2021, nếu đất của bạn vẫn đang phát triển nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa thu được đất để thực hiện dự án (thường gọi là “quy hoạch treo”) thì bạn có quyền xin phép xây dựng mới. Giấy phép xây dựng nhà ở.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *