Nếu bố tôi không trả được nợ ngân hàng thì có bị đi tù không?

Gia đình tôi hiện đang thu xếp tiền ăn hết nên không biết khi nào trả xong khoản nợ này. Cho em hỏi nếu không trả được thì bố em có bị đi tù không?

Luật sư trả lời

Theo quy định tại Điều 299, Điều 303, Điều 323, Điều 323 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu bên vay không trả (bao gồm cả gốc và lãi) thì khoản vay sẽ đến hạn thanh toán. ..), ngân hàng có quyền tiến hành các hoạt động hợp pháp để thu nợ theo trình tự quy định tại hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp. Chấp nhận hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Các hoạt động thu hồi nợ thường liên quan đến việc tịch thu tài sản, bán đấu giá các khoản thế chấp hoặc kiện tụng tại tòa án của những người đủ điều kiện.

Trách nhiệm Trong trường hợp đến hạn trả nợ, pháp luật quy định: Bên vay được sử dụng vốn vay đúng mục đích quy định trong hợp đồng tín dụng, nhưng vì lý do khách quan nên gặp khó khăn. Không trả được những khoản đã nợ, đây chỉ là những tranh chấp dân sự (tranh chấp thương mại). Không trả được nợ không cấu thành tội phạm.

Nếu người vay dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền ngân hàng rồi tham ô tiền (như giả mạo CMND, giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 thì có thể bị xem xét Bị coi là lừa đảo bất động sản.-Người vay cố tình không trả bất chấp điều kiện và khả năng sau khi nhận tiền do gian dối tham ô hoặc đến hạn trả lại tài sản; hoặc sử dụng tiền đã vay Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự thì có thể coi đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm tham ô tài sản .—— Theo quy định trên, nếu bố bạn không vay tiền mà trả vào mục đích chính đáng. Việc sử dụng vốn vay để lừa đảo nhằm mục đích phá sản là một vụ kiện dân sự, bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư, Công ty Luật Wu Tianrong Baoan, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *