10 hộ chiếu bị thu hồi hoặc hủy bỏ kể từ tháng 7 năm 2020

“Luật nhập cư của công dân Việt Nam” có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 chỉ quy định về việc thu hồi và hủy bỏ hộ chiếu.

Do đó, công dân sẽ bị thu hồi do vi phạm quyết định hành chính nhưng không chấp hành chế tài. Và họ sẽ bị hủy nếu rơi vào 7 trường hợp sau:

– Cố ý cung cấp thông tin sai lệch để cấp, cập nhật, khôi phục hoặc liên quan đến các giấy tờ nhập cảnh bị mất.

– Giả mạo, sử dụng giấy tờ nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh, du lịch và sinh sống ở nước ngoài.

– Cho, cho, mua, bán, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, thế chấp, nhận thế chấp tài liệu nhập cư; hủy, tẩy xóa, sửa chữa tài liệu nhập cư .—— Sử dụng tài liệu nhập cư vi phạm pháp luật, làm hư hỏng Gây uy tín hoặc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.

– Dùng hành vi xuất, nhập cảnh xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tính mạng, sức khỏe của cá nhân, quyền, lợi ích hợp pháp. — Xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, tiếp tay, chứa chấp, che giấu, giúp đỡ người khác xuất nhập cảnh trái phép; vượt biên giới quốc gia mà không theo thủ tục quy định.

– Ngăn chặn việc cấp giấy tờ nhập cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh.

– Ba Các trường hợp còn lại trường bị hủy hộ chiếu bị thu hồi giá trị sử dụng là:

– Hủy hộ chiếu và hủy thời hạn sử dụng .—— Thu hồi, hủy bỏ giá trị sử dụng hộ chiếu của người thôi quốc tịch, thu hồi quốc tịch Việt Nam, hủy cấp Quyết định có quốc tịch Việt Nam.

Thu hồi, chấm dứt hiệu lực hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hết giá trị sử dụng.

PhươngSơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *