Hàng xóm có người giám hộ không?

Người bảo vệ pháp luật là đương nhiên hoặc pháp nhân, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ, họ đã có nhiều hành động. Người giám hộ có thể do một tổ chức công bổ nhiệm hoặc chỉ định, hoặc có thể là người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật.

Người giám hộ chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người chưa thành niên giám hộ, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi, khó hiểu và điều khiển hành vi. -Điều kiện để trở thành người cố vấn

Người được cố vấn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và phải đáp ứng các điều kiện pháp lý sau:

Đối với cá nhân: có năng lực như một công chức chính thức; có tư cách tốt và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người cố vấn Điều kiện; người chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, uy tín, nhân phẩm của người khác hoặc tài sản của người khác; Người dạy thêm có tư cách pháp nhân : Có năng lực pháp luật dân sự tương ứng với trình độ của người dạy thêm; có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. – Pháp luật Việt Nam quy định hai hình thức giám hộ: giám hộ đương nhiên và giám hộ được chỉ định. : Đề cập đến cá nhân, tổ chức được pháp luật xác định hoặc được ủy quyền chăm sóc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ theo quy định thì Ủy ban nhân dân khu vực, xã, thị trấn nơi sinh sống chỉ định người giám hộ hoặc yêu cầu tổ chức thực hiện việc giám hộ. — Thủ tục đăng ký giám hộ: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp bản đăng ký giám hộ của cơ quan đăng ký hộ tịch và văn bản cử người giám hộ dân sự theo mẫu quy định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Thừa phát lại hộ tịch phải đăng ký vào Sổ hộ tịch và vào Sổ hộ tịch. Người sẽ được đăng ký trong đăng ký. Người giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cộng đồng để trích lục cho đương sự. 2015 / TT-BTP); văn bản bổ nhiệm giáo viên hoặc quyết định của tòa án, văn bản bổ nhiệm giáo viên, bổ nhiệm giáo viên hoặc quyết định của tòa án bổ nhiệm giáo viên – giáo viên tự nhiên: Theo hình thức hợp pháp của tàu dạy học, giáo viên đương nhiên có thể là thể nhân. Loại hình tư vấn này được xác định bởi nội quy của người được tư vấn, người được tư vấn, quyền và nghĩa vụ của người được tư vấn đối với người được giám hộ và tài sản của người được tư vấn. Giám hộ đương nhiên: Người đăng ký giám hộ nộp bản khai đăng ký giám hộ cho cơ quan dân sự của cơ quan nhà nước theo thể thức quy định và các giấy tờ chứng minh việc giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự. . Nếu nhiều người cùng đáp ứng các điều kiện như giáo viên dạy học phí, họ đương nhiên có thể gửi văn bản đồng ý chỉ định một người làm giáo viên dạy học phí.

Hồ sơ đăng ký học phí giáo viên: Phiếu đăng ký học phí giáo viên (Phụ lục V Thông tư 15/2015 / TT-BTP); văn bản xác nhận điều kiện của người giám hộ.

Nếu có nhiều người hội đủ điều kiện làm người giám hộ, vui lòng gửi văn bản thỏa thuận về việc chỉ định người giám hộ. Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân có ảnh và thông tin cá nhân hoặc các giấy tờ khác có ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu cho người giám hộ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như hình trên, Gia sư phục tùng CPC, và gia sư hoặc gia sư sống. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thừa phát lại hộ tịch xét thấy có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì ghi vào Sổ hộ tịch và ký với người nộp hộ. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cung cấp bản trích ngang cho người có đơn.

Luật sư Công ty Luật Nguyễn Nguyễn Tiến Mã, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *