Kể từ tháng 7 năm 2021, ai được miễn hukou?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 22 Khoản 1 Luật Cư trú năm 2006 thì việc đăng ký thường trú của những người sau đây sẽ bị thu hồi: người chết, bị tòa án tuyên bố mất tích, mất tích; công an nhân dân tuyển dụng tập trung trong doanh trại. Quyết định hủy đăng ký thường trú; ra nước ngoài định cư và đăng ký thường trú tại nơi cư trú mới.

Từ ngày 1/7/2021, “Luật Cư trú” năm 2020 có hiệu lực, bổ sung 6 trường hợp được hủy bỏ thường trú, bao gồm: -Tình huống 1: Liên tục đi khỏi nơi thường trú từ 12 tháng trở lên Thời gian, không đăng ký tạm trú tại nơi cư trú khác, không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh mà chưa giải quyết hoặc trong trường hợp chấp hành xong một số điều kiện đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Hoặc đưa vào trung tâm cai nghiện ma tuý. — Tình huống 2: Cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, bãi bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Tình huống 3: Người đã đăng ký thường trú tại nơi ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng thuê, cho mượn, ở nhờ nhưng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thuê, mượn, ở nhờ. Sau này, trừ trường hợp thứ 5 chưa đăng ký thường trú vào chỗ ở mới:

Trường hợp 4: người đó đã đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp tại một nơi nào đó nhưng quyền sở hữu nhà ở đã được chuyển sang Người khác không đăng ký thường trú vào chỗ ở mới trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển quyền sở hữu, trừ trường hợp được chủ mới đồng ý cho tiếp tục thuê, cho mượn, cho thuê chỗ ở và cho thường trú tại chỗ ở hoặc trường hợp 5 Đăng ký.

Trường hợp 5: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở trọ mà thôi việc, mượn, ở trọ, không cho thuê, cho mượn, không cho đăng ký thường trú tại chỗ Đồng ý, tức là người đã đăng ký thường trú tại chỗ đồng ý về chỗ ở của mình, nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác mà không được sự đồng ý của chủ mới thì được đăng ký thường trú vào chỗ ở.

Trường hợp 6: Nơi đăng ký thường trú của người đó bị phá bỏ và cơ quan công quyền có thẩm quyền hoặc phương tiện bị hủy đăng ký theo luật định ra quyết định tịch thu. -Theo Điều 8 và Điều 9, nơi thường trú là nơi cư trú ổn định, lâu dài và có dấu hiệu thường trú; tạm trú là nơi công dân sinh sống có thời hạn và đăng ký thường trú.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *