Quyền trưng thu có thể được kế thừa không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vay thế chấp là sự thỏa thuận giữa hai bên, thông qua đó bên vay giao tài sản cho bên vay; khi kết thúc việc trả nợ, bên vay phải Số lượng và chất lượng của hàng hoá sẽ được trả lại cho người cho vay cùng loại và chỉ được trả lãi nếu có thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. —— Nếu Điều 466 của Bộ luật là cho vay không tính lãi mà người đi vay chưa hoàn trả hoặc trả chưa đầy đủ thì người cho vay có quyền yêu cầu trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 này. mã. Trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác thì số tiền chậm trả tương ứng được thanh toán theo thời hạn chậm trả.

Trong trường hợp cho vay nặng lãi, đến hạn mà bên vay chưa trả hoặc trả chưa đầy đủ thì phải trả lãi theo các hình thức sau đây: a) Lãi gốc theo hợp đồng. Trả lãi theo thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay nhưng chưa đến hạn trả; nếu chậm trả thì phải trả lãi theo lãi suất quy định tại Điều 468 khoản 2 Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc tương ứng 150% lãi suất hợp đồng. Trừ khi có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán chậm thanh toán. -Vì vậy, theo quy định trên thì bố bạn không chỉ có quyền khởi kiện bên vay để buộc bên vay trả nợ gốc mà còn có quyền trả lãi theo quy định của pháp luật. -Về kiện tụng, bố bạn phải khởi kiện ra tòa án nhân dân khu vực bên vay. Đơn khởi kiện kèm theo hồ sơ vay vốn (bản gốc), giấy chuyển khoản (nếu có), bản sao có công chứng, giấy tờ tùy thân (CMND / CCCD, hộ khẩu) đã được xác minh. Bên vay và Bên đi vay (nếu có) .—— Nếu vụ việc đang được giải quyết tại tòa án mà không may bố bạn đã qua đời thì người thừa kế thứ nhất (vợ, bố đẻ, bố đẻ, bố đẻ) con nuôi của bạn. Cha mẹ nuôi, con đẻ, cha mẹ nuôi của bạn) sẽ được thừa kế các quyền và nghĩa vụ theo thủ tục tố tụng trước tòa. Những người này có thể ủy quyền cho đại diện thành viên tham gia chương trình.

Nếu cha bạn chết trước khi xét xử thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha bạn cũng có quyền hành xử. Phải bổ sung bản sao giấy chứng tử của bố bạn vào hồ sơ khởi kiện việc bên vay trả nợ gốc và lãi nêu trên.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *