Che biển số bị phạt như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Vi phạm một số hoặc toàn bộ biển số xe khi tham gia giao thông; tùy theo loại xe sẽ bị phạt tiền theo nghị định 100/2019 / NĐ-CP tương ứng. – Loại 1: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện (kể cả các loại xe và các loại xe tương tự xe gắn biển số theo quy định tại Điều 16, khoản c, khoản 3 c. — Xe loại 2: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, theo quy định tại Điều B Khoản 1 Điều 17 (kể cả xe máy điện) thì loại xe gắn máy Phương tiện ô tô, xe máy gắn biển số .—— Xe loại 3: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện theo quy định tại Điều 19 khoản 1 điểm a sử dụng máy kéo. (Kể cả rơ moóc được kéo theo rơ moóc), xe mô tô chuyên dùng che biển số .—— Theo Điều 23 Khoản 4 Luật 2012, đối với hành vi xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với một trong các hành vi trên tương đương với một khoản tiền bình quân. Mức phạt này, nếu mức phạt trung bình đối với xe số 1, số 2 và số 3 lần lượt là 900.000 đồng, 150.000 đồng và 350.000 đồng. -Trong trường hợp có thể, mức phạt có thể giảm xuống nhưng không vượt quá số lần phạt tối thiểu; Do đó, mức phạt tối thiểu đối với các loại xe số 1, số 2 và số 3 nêu trên lần lượt là 800.000 đồng, 100.000 đồng và 300.000 đồng. – Nếu tình hình xấu đi, mức phạt có thể tăng lên, nhưng không được vượt quá mức phạt tối đa, do đó, các loại xe nói trên đang ở trong khung mỏng. Mức phạt lần 1, 2 và 3 lần lượt là 1 triệu đồng, 200.000 đồng và 400.000 đồng. – Luật sư Phạm Thành Hữu, Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *