Thủ tục đi nghĩa vụ quân sự?

Vì vậy, trong quá trình xin chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương lên đại học, ban chỉ huy quân sự khu vực trả lời danh sách thanh niên do ban chỉ huy quân sự công lập cử đi, nhưng không có tên anh. -Tôi quay lại trụ sở quân sự của xã thì được trả lời là năm đó tôi không đến đăng ký (phần này tôi muốn sửa một lỗi của xã vì anh ấy nói anh trai lớn hơn tôi một hai tuổi. Tiếp theo).

Vậy là bạn hay nhân viên? – Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì nam công dân phải đủ 17 tuổi và được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Điều 15 quy định cấp xã có trách nhiệm ghi nghĩa vụ quân sự của những người cư trú trên địa bàn. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, cơ sở chính quyền địa phương đăng ký công dân vào làm việc, học tập trong cơ quan, cơ quan nhà nước và báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thành phố. Thành phố, thị xã và đơn vị hành chính tương đương nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban chỉ huy quân sự cơ sở thì người phụ trách hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức bố trí cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự. Về nghĩa vụ quân sự lần đầu, Điều 16 quy định:

1. Vào tháng 01 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người phụ trách hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở, tổ chức phải báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện một bản về năm hiện và tuổi công. Danh sách nam công dân 17 tuổi. Người còn trong độ tuổi phục vụ mà chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Vào tháng 4 hàng năm, chỉ huy quân sự khu vực ra lệnh yêu cầu những công dân được đề cập trong khoản 1 của điều này phải đăng ký là quân nhân đầu tiên. 3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đến đăng ký tại Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này. Đối với công tác, học tập, Điều 17 khoản 2 quy định:

a) Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, nơi công tác, học tập phải đến trụ sở. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi ở, nơi làm việc, học tập mới phải đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự trước khi chuyển đi.

b) Công dân đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đi. Đi nghĩa vụ quân sự trong cơ sở giáo dục; sau khi ra trường phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến nơi ở, nơi làm việc mới.

Người phụ trách cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức nghĩa vụ quân sự và đăng ký công dân nhập ngũ.

Trên đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát lệnh yêu cầu công dân (theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Danh sách) lần đầu tiên được cấp chữ ký nghĩa vụ quân sự. Nếu vì lý do nào đó mà không có tên công dân trong danh sách thì chủ tịch UBND xã đã mắc sai lầm.

Công dân chưa tham gia nghĩa vụ quân sự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng không phải vì thế mà UBND xã không đưa tên công dân vào danh sách trình cấp có thẩm quyền.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *