Mặt to

Trả lời:

Một bên mặt nhỏ hơn bên còn lại và bên còn lại lớn hơn. Lý do có thể rõ ràng:

– Teo cơ hoặc mở rộng cơ. — Hàm không phát triển ở một bên hoặc bên kia. Trong trường hợp này, răng có thể là người “tham gia”.

Tình huống này không gây tử vong, nhưng nó sẽ khiến khuôn mặt mất đi vẻ đẹp. Điều chỉnh khuôn mặt cũng rất phức tạp. Bạn nên đưa con đến nha sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ Huỳnh Lan Anh của PNCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *