Khi nào thì việc mở phiên tòa hình sự sẽ bị hoãn?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 297 và Điều 352 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hạn hoãn phiên tòa hình sự là không quá 30 ngày, kể từ ngày có quyết định hoãn phiên tòa, những trường hợp sau thì phải hoãn phiên tòa. (số lần hoãn không giới hạn)). – Bị hoãn xử sơ thẩm – Cần xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu khác và tiến hành trong quá trình xét xử .—— Cần tiến hành thẩm định bổ sung, đánh giá lại .—— Cần tiến hành đánh giá tài sản và định giá lại tài sản .—— Phải thay đổi kiểm sát viên .—— Phải thay đổi thẩm phán, hội đồng xét xử .—— Không được thay đổi thẩm phán, phó hội đồng xét xử. mà không thay đổi thẩm phán .– — Công tố viên đã thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hiện quyền công tố của mình và quản lý việc xét xử mà không thay thế công tố viên thay thế.

– Vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

– Luật sư bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan nhưng được Nhà trường đồng ý xét xử vắng mặt luật sư bào chữa, trừ trường hợp bị đơn; trường hợp chỉ định luật sư bào chữa mà không có luật sư bào chữa, Trừ khi bị cáo hoặc người đại diện của họ bị xét xử mà không có luật sư bào chữa.

Không có sự thay thế cho một thông dịch viên hoặc người phiên dịch.

Tòa án có thể hoãn phiên tòa tùy từng trường hợp mà không cần các yếu tố sau: họ của người bị hại, đương sự hoặc người đại diện của người đó; người làm chứng về những vấn đề quan trọng trong vụ án; người thẩm định, người đánh giá. — – Kháng nghị Vụ án bị hoãn

– Cần xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu, nội dung khác mà trong phiên tòa không thể hoàn thiện được .—— Kiểm sát viên phải được thay thế

the Thẩm phán và Hội đồng xét xử phải được thay đổi .—— Nếu không có Thẩm phán thay thế thì không được thay đổi Phó Thẩm phán hoặc Thẩm phán xét xử. Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hiện quyền công tố và quản lý xét xử không có phó công tố viên. -Nếu luật sư bào chữa thứ nhất vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phiên tòa bị hoãn, trừ trường hợp bị đơn đồng ý xét xử mà không có luật sư bào chữa; trường hợp chỉ định luật sư bào chữa mà không có luật sư bào chữa, trừ trường hợp bị đơn hoặc của anh ấy Người đại diện ra tòa mà không có luật sư bào chữa. Xin lưu ý rằng đối với những vụ án hoãn thì các Tòa án nêu trên phải xét xử lại vụ án từ đầu.

Phan Thanh Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *