Những người lái xe công nghệ cao muốn có lương hưu phải làm gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động là công dân Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các trường hợp sau đây: – Hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với người lao động có thời hạn hợp đồng lao động; Thời hạn của hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định từ đủ 3 tháng trở lên, ít nhất là 12 tháng, kể cả công việc được giao kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. — Người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

— Nhân viên hành chính, công chức, viên chức. — Công nhân viên quốc phòng, sĩ quan cảnh sát và thành viên của các tổ chức cấp thấp khác.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phổ thông; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghiệp vụ kỹ thuật nghiệp vụ; lương nhân viên mật mã như quân nhân.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đặc biệt phục vụ có thời hạn; học viên trường quân sự, sĩ quan Công an nhân dân học khẩu hiệu được hưởng sinh hoạt phí .

– Theo quy định “Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Luật Người lao động Việt Nam .—— Doanh nhân, chủ nhiệm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng lương .—— Người lao động không chuyên trách ở các thành phố, cộng đồng và thị trấn .—— Vì vậy, Nếu “ những người lao động khác (như xe ôm, bán vé số, nội trợ …) không thuộc các đối tượng trên nhưng muốn nhận lương hưu ở tương lai, họ phải tự nguyện tham gia BHXH.

Theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động phải đóng 22% thu nhập hàng tháng đã chọn của người lao động để đóng vào quỹ hưu trí. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng, tương đương 154.000 đồng / tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là năm nay. ), là 29,8 triệu đồng hoặc 6,556 triệu đồng mỗi tháng).

Người lao động có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau: mỗi tháng một lần, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc nhiều năm một lần cho năm còn thiếu.

Theo quy định tại Quy trình kèm theo Quyết định số 595 / QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam và quy định tại Điều 1.1, Điều 1, người tham gia mua BHXH tự nguyện của BHXH Việt Nam Cơ quan trên địa bàn nơi sinh sống .

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *