Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi phí thẻ tín dụng BIDV được tính bằng cách chia cho loại giao dịch. Đối với ứng trước tiền mặt, lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng số tiền của giao dịch.

Đối với giao dịch mua và bán hàng hóa. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian giao dịch của khách hàng. Nếu trong thời gian thanh toán, theo thông báo trên bảng sao kê, khách hàng thanh toán đủ giá trị giao dịch thì tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi, tương đương lãi suất 0%. Với hạn mức tín dụng thẻ BIDV, khách hàng được miễn lãi đến 45 ngày khi mua hàng hóa, dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày sao kê, ngày miễn lãi càng dài.

Nếu việc thanh toán đầy đủ được thông báo muộn nhất hoặc trước ngày đến hạn và việc mua hàng được thực hiện vào ngày đầu tiên của chu kỳ, thì trong bảng sao kê tiếp theo, khách hàng sẽ được miễn lãi 45 ngày thanh toán.

Để tránh phát sinh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, Quý khách hàng lưu ý: Không sử dụng thẻ tín dụng chỉ để mua hàng hóa, dịch vụ, không ứng trước và thanh toán toàn bộ tổng số tiền giao dịch mua hàng trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *