Những công việc nào không được đình công?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 198 Bộ luật lao động năm 2019, đình công là việc người lao động tạm thời, tự nguyện và có tổ chức đình chỉ công việc để đáp ứng yêu cầu của quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Nó được tổ chức và lãnh đạo bởi phía người lao động đại diện cho các tranh chấp lao động tập thể.

Điều 199 quy định tổ chức đại diện cho người lao động là một bên trong tranh chấp lao động. Trong các trường hợp sau đây, nhóm lợi ích có quyền theo thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để đình công: 1. Hòa giải không thành hoặc thời hạn hòa giải quy định tại Điều 188, khoản 2 của Hiến pháp đã hết, nhưng Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải.

2. Chưa thành lập ủy ban trọng tài lao động hoặc thành lập nhưng giải quyết không xong. Tranh chấp hoặc người sử dụng lao động với tư cách là một bên trong tranh chấp không tuân theo quyết định giải quyết tranh chấp của Ủy ban Trọng tài Lao động. – Vì vậy, cuộc đình công phải do một bên của tổ chức đại diện người lao động lãnh đạo, tranh chấp lao động phải được tiến hành vì lợi ích tập thể. Người lao động có quyền đình công, không được đình công. – – Luật Lao động 2019 không quy định những nghề không được đình công, chỉ có Điều 209 quy định người sử dụng lao động không được đình công – hậu quả là: “Người sử dụng lao động đình công không được phép, Nhưng đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng và sức khỏe. ”Luật cũng hướng dẫn chính phủ quy định danh sách các địa điểm mà người sử dụng lao động không được phép đình công và các tranh chấp lao động được giải quyết theo khoản 1 của điều này bài báo. . – Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định cụ thể và hướng dẫn ban hành một số quy định về điều kiện lao động và quan hệ lao động trong Luật Lao động. Danh sách những nơi mà Nghị định cấm người sử dụng lao động đình công bao gồm: Theo Phụ lục VI ban hành kèm theo, đình công có thể gây nguy hiểm cho quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng và sức khỏe con người của các công ty và các lĩnh vực kinh doanh. – Cụ thể hơn:

Một. Quy định về sản xuất, truyền tải và hệ thống điện: – 1. Công ty mẹ-3 đơn vị của Điện lực Việt Nam, bao gồm: Công ty Thủy điện Huabin; Công ty thủy điện; Trung tâm Chia sẻ Phụ tải Quốc gia.

2. Chủ sở hữu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải của công ty phát điện 1.

3. Công ty nhiệt điện Phú Mỹ thuộc sở hữu của công ty phát điện 3.

4. Quy chế truyền tải điện của công ty truyền tải điện quốc gia. Hoạt động thăm dò, phát triển, sản xuất và cung cấp dầu khí:

1. Công ty Điều hành Đường ống Nam Thái do Công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ sở hữu.

2. Công ty Thăm dò và Phát triển Dầu khí Việt Nam có 2 công ty con gồm: Công ty Thăm dò và Phát triển Dầu khí trong nước; Công ty Liên doanh Vietgazprom.

3. 8 công ty con của Công ty Khí thiên nhiên Việt Nam, bao gồm: Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu; Công ty Vận tải Khí Đông Nam Bộ; Công ty Sản phẩm Khí; Công ty Khí Cà Mau; Công ty Đường ống Nam Côn Sơn; Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Việt Nam; Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí thiên nhiên Miền Nam; Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

4. Công ty liên doanh Việt Nga Vietsopetro.

III. Bảo hiểm an toàn hàng không, an toàn hàng hải:

1. Công ty Quản lý bay Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm chuyến bay.

2. Các cảng hàng không trực thuộc Công ty Cảng hàng không Việt Nam, bao gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Can Can T .

3. Công ty An ninh Hàng hải miền Bắc Việt Nam.

4. Công ty An ninh Hàng hải miền Nam Việt Nam.

5. Công ty TNHH MTV Hàng hải TKV

6. Công ty TNHH một thành viên Điện tử Hàng hải Việt Nam .

IV. Cung cấp hạ tầng thông tin và truyền thông:

1. Công ty hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Công ty Mạng Viettel do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội làm chủ sở hữu.

V. Các công ty cung cấp nước sạch, dịch vụ thoát nước và vệ sinh phục vụ trực tiếp thành phố trực thuộc trung ương

VI. Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh – các công ty này là công ty quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015 / NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về công tác an ninh, quốc phòng. — Luật sư Phạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *