Từ ngày 1/2, 6 điều gia chủ cần biết khi thuê người giúp việc nhà

c Làm việc thường xuyên cho bản thân từ 12 tháng trở lên. Bạn có thể được trợ cấp nửa tháng lương mỗi năm. Hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Theo Điều 11, chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ này sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Nghị định số 28/2020 / NĐ-CP .—— Chủ nhà không trả tiền khi người giúp việc ra khỏi nhà sẽ bị cảnh cáo (trừ trường hợp người dọn dẹp chấm dứt hợp đồng sớm)

6. An toàn vệ sinh lao động — Mọi người phải hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị, đồ dùng và các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong gia đình liên quan đến công việc của người giúp việc; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người giúp việc trong quá trình làm việc.

Khi người giúp việc gia đình bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì chủ sở hữu có trách nhiệm lo cho người lao động, cấp cứu, chi trả chi phí y tế, trợ cấp và phương án bồi thường.

Theo Nghị định số 28/2020 / Điều 22 của NĐ-CP Điều, bên cho thuê không thực hiện đúng các nghĩa vụ trên có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *