ADB đã cải thiện quỹ thương mại của ngân hàng HP, Ngân hàng Huida là 125 triệu đô la

Với các hạn chế tài chính thương mại của thang máy của AFDB, khách hàng kinh doanh đã thu được tài trợ cho các bước khó khăn do dịch thuật Covid-19. Thỏa thuận này cũng giúp đạt được HDBank để đảm bảo các hoạt động kinh doanh quốc tế cho các bên tham gia các quy trình giao dịch ngoại thương, để mở rộng phát triển các bên của Hoa Kỳ, mở rộng mạng lưới và thiết lập kế hoạch tài trợ thương mại để tham gia mối quan hệ đàm phán của ADB với nhiều ngân hàng và ban đầu so với giới hạn tín dụng ADB của HDBANK. “Điều này thể hiện sự tự tin và đánh giá cao HDBank về thương hiệu danh tiếng, minh bạch, hiệu quả sử dụng vốn, tăng trưởng bền vững và phát triển tiềm năng.” Đại diện HDBank nhấn mạnh.

— sẽ sử dụng hiệu quả vốn của ADB để thực hiện các hoạt động tài chính kinh doanh tăng năng lực và vị trí HDBank với sự gia tăng mở rộng quy mô. Quốc tế. — Chi nhánh HDBank. Ảnh: HDBank

Trong trường hợp này, ADB cũng tăng tín dụng thuế vào HDBank 25 triệu đô la. Trước đó, vào tháng 6 năm 2020, là một phần của ADB của AD, Kế hoạch tài trợ thương mại ADB và Việt Nam (PTF) đã ký kết 10 triệu thỏa thuận tín dụng để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Việt Nam, đặc biệt là do gặp khó khăn.. Bản dịch của Covid-19.

Hiện tại, HDBank không chỉ tham gia vào Kế hoạch tài trợ thương mại của ADB với tư cách là ngân hàng của các công ty Việt Nam xuất bản L / C (chứng chỉ tín dụng), mà còn là ngân hàng ngân hàng được xác nhận bởi các ngân hàng khác từ các ngân hàng khác. Theo bảo hành của AFDB.

– Theo báo cáo HDBank, phúc lợi thuế tích hợp quý đầu tiên đạt 210 tỷ USD, tăng 68% so với năm trước. Thu nhập trước thuế của Ngân hàng Phụ huynh đã vượt quá 180 tỷ lỗ, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi ích của vốn chủ sở hữu (ROE) và tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt 26,3% và 2,1%. Yếu tố an toàn ô tô (theo Basel II) là hơn 12%, chất lượng tài sản và thanh khoản vẫn ở mức cao. Tỷ lệ vốn ngắn hạn của vốn trung hạn chỉ là 23,4%, trong khi 40% được chỉ định. Chi phí quản lý chi phí tiếp tục tối ưu, vì chi phí / tổng doanh thu (CIR) chỉ 39,1%, trong khi 51% năm ngoái. – –

— Vào đầu tháng 6, HDBank của Moody “ổn định” “hoạt động”, được xếp hạng tiền gửi dài bằng nội tệ, ngoại tệ và nhà xuất bản B1. —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *