Chủ tài khoản tiết kiệm đột ngột qua đời. Vợ con ông có thể rút tiền không?

Tôi muốn yêu cầu ngân hàng trả lời theo cách này, phải không? Nếu bố tôi không có di chúc thì sao?

Quan Du Duy

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *