Trích dẫn sách giáo khoa vi phạm bản quyền?

Khi trích dẫn tài liệu, tôi đã chỉ ra nguồn, nhưng tôi không trực tiếp xin phép tác giả. Tôi đã vi phạm bản quyền của các tập tin này? – – Quả anh đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *