Các công ty nước ngoài muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Trả lời:

Câu hỏi bạn muốn hỏi được quy định rõ ràng trong nghị định của chính phủ số 45/2000 / ND-CP ngày 6 tháng 9 năm 2000, liên quan đến các văn phòng đại diện ngoại thương và chi nhánh. Theo nghị định, các doanh nhân nước ngoài đăng ký kinh doanh hợp pháp theo luật pháp nước ngoài sẽ có giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các đại diện bao gồm:

– đơn xin giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nhân nước ngoài (dưới hình thức của Bộ Thương mại);

– bản sao giấy chứng nhận đăng ký của doanh nhân nước ngoài được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của nước, và Bản dịch tiếng Việt được chứng nhận bởi một công chứng viên tại quốc gia đó hoặc đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. — Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được các tài liệu đầy đủ và hợp lệ, tỉnh nơi doanh nhân nước ngoài yêu cầu thành lập văn phòng đại diện, ủy ban nhân dân thành phố sẽ cấp văn phòng cấp phép thành lập đại diện. .

Công ty luật Fan Qingping Công ty luật Hồng Kông, số 8 Đinh’en Gang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *