Con của sĩ quan quân đội có bảo hiểm y tế miễn phí không?

Gia đình tôi có phải trả bảo hiểm y tế cho con bạn không?

Tư vấn

Theo Quyết định an sinh xã hội Việt Nam số 505 ngày 27 tháng 3 năm 2020 / QĐ-BHXH, một số người giúp trả tiền bảo hiểm y tế bao gồm: thân nhân quân đội, binh sĩ chuyên nghiệp, sĩ quan và quân nhân không ủy nhiệm; Các sĩ quan, hạ sĩ quan và sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan chuyên nghiệp và hạ sĩ quan làm việc trong Lực lượng Công an Nhân dân, sinh viên Lực lượng Công an Nhân dân, các hạ sĩ quan và sĩ quan làm việc theo phương thức mã hóa được nhận lương. Đối với quân nhân, thực tập sinh chương trình mã hóa có quyền hưởng các kế hoạch và chính sách dựa trên kế hoạch và chính sách của sinh viên trường quân đội và cảnh sát được trả từ ngân sách nhà nước cho bảo hiểm y tế. – Những người được hỗ trợ bao gồm: — Cha và mẹ, cha ruột hoặc mẹ của vợ hoặc chồng, người giám hộ hợp pháp của bản thân, vợ hoặc chồng.

– Vợ / chồng;

– con hợp pháp, con nuôi từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con tự nhiên, nếu tiếp tục đi học trung học, họ phải từ 18 tuổi trở lên, đó là con nuôi hợp pháp Đứa trẻ. Ngân sách quốc gia luôn trả cho bảo hiểm y tế. Việc nhà trường buộc gia đình tôi phải trả bảo hiểm y tế cho họ không tuân thủ luật pháp.

Luật sư, Văn phòng Luật sư Phạm Bảo Bình, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *