Làm thế nào để trẻ tự kỷ thích nghi?

Khi con tôi thậm chí không được nhận vào trường bình thường, nó sẽ thích nghi như thế nào? Tôi biết đây là một lời thú nhận không biết gì từ hàng ngàn phụ huynh có con tự kỷ ở Việt Nam. Có cách nào để vượt qua nó?

(Quạt Zhouxia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *