Bạn có muốn hỏi tôi nếu tôi muốn bán một ngôi nhà?

Tuy nhiên, nếu ngôi nhà thuộc sở hữu chung của cha mẹ, và người mẹ chết mà không có ý chí quyết định phần nào của chính mình, thì bây giờ người cha có thể quyết định sở hữu một nửa ngôi nhà. của bạn. Phần còn lại (thừa kế của mẹ) được thừa hưởng từ cha Bố mẹ, mẹ (ông bà nếu còn sống), chồng (bố) và các con. Nếu cha của bạn muốn bán phần này, bạn phải có được sự đồng ý của tất cả những người thừa kế (bao gồm cả anh chị em của bạn). Nếu cả hai bên không thể đạt được thỏa thuận, họ có thể hỏi tòa án về địa điểm của gia đình họ. Ngôi nhà đã được kiểm tra và giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *