Ông bà có quyền từ chối họ của con cháu họ không?

Trước đây, chúng tôi từng có hồ sơ kết hôn và kết hôn, nhưng chúng tôi không được gia đình chồng chồng chấp nhận. Phải đăng ký phải được sự chấp thuận của bố mẹ chồng? -Counsellor-Theo Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015: Cá nhân có quyền sử dụng tên đầy đủ của họ (bao gồm cả họ, nếu có). Tên đầy đủ của một người được xác định bởi họ và tên của họ. Dựa trên sự đồng ý của cha mẹ, họ của cá nhân được xác định là họ của cha hoặc mẹ ruột. Nếu không có thỏa thuận, họ của đứa trẻ được xác định theo thông lệ. Theo luật hiện hành về việc sinh ra một người mẹ thay thế, việc đăng ký họ của con họ không cần phải có sự đồng ý của cha mẹ kế.

Theo Luật Quốc tịch 2014, trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh, cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ. Các tài liệu được chuẩn bị bao gồm: một tờ khai, giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh, vui lòng nộp tài liệu làm chứng để chứng minh việc sinh nở, nếu không có nhân chứng, cần phải có giấy khai sinh.

Luật pháp hiện hành không quy định về việc đăng ký bắt buộc họ của đứa trẻ như một người cha. Theo quyết định của cha mẹ, bố mẹ của con cái, phụ thuộc hoàn toàn vào sự đồng ý của cha mẹ, hoặc, nếu không có thỏa thuận, theo thông lệ. Thủ tục đăng ký tên và họ của đứa trẻ cũng là thủ tục đăng ký khai sinh đứa trẻ.

Thủ tục này được thực hiện trong ủy ban nhân dân thành phố nơi có cha mẹ. Người nộp đơn phải nộp tờ khai bằng cách sử dụng mẫu đơn và giấy khai sinh được quy định trong sổ đăng ký căn cước dân sự. Nếu không có giấy khai sinh, vui lòng gửi tài liệu làm chứng để chứng minh việc sinh; nếu không có nhân chứng có mặt, bạn phải có giấy khai sinh.

Luật sư, Maître Phạm Quốc Bảo Bảo Ngọc Văn phòng, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *