Ở đâu bị cấm đi nước ngoài?

Tổ chức nào không được phép rời khỏi đất nước?

Đồng Văn Thơ

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *