Tôi có thể mua xe máy dưới 18 tuổi không?

Tôi có phải đợi 18 năm để mua xe không? Có đúng không – Cố vấn – Theo Điều 21, Khoản 4 Bộ luật Dân sự năm 2015, những người từ 15 đến dưới 17 tuổi thực hiện các giao dịch dân sự: những người từ 15 đến dưới 18 tuổi đã tự thiết lập và thực hiện Ngoài các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản lưu động và bất động, nó phải được ghi lại và quy định cho các giao dịch dân sự khác. Các quy định của pháp luật phải được sự chấp thuận của người đại diện theo pháp luật.

Theo Điều 59 của “Đạo luật giao thông đường bộ 2008” và điểm a, đoạn 1, đoạn 60: một người từ 16 tuổi trở lên có thể lái xe máy có dung tích xi lanh không quá 16 kg và xi lanh dưới 50 cm3 Người điều khiển xe máy có dung tích dưới 50 cm3 không cần phải có bằng lái xe khi lên xe.

Do đó, theo các quy định trên, nếu bố mẹ bạn đồng ý, bạn có thể mua và thực hiện các thủ tục đăng ký xe theo quy định của pháp luật. Xin lưu ý rằng hiện tại, bạn chỉ có thể lái xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3.

Theo Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 15/2014 / TT-BCA ngày 4 tháng 4 năm 2014, các quy định để điều chỉnh hồ sơ đăng ký xe, bao gồm:

– Tuyên bố đăng ký xe: Theo Mẫu 02 kèm theo thông tư này. : Chứng minh thư, thư giới thiệu từ trường.

– Giấy chứng nhận xe, bao gồm: hợp đồng mua bán được xác định theo quy định của pháp luật, hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của Bộ Tài chính, giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau khi tất cả các tài liệu được chuẩn bị, bạn phải nộp đơn cho cảnh sát ở nơi bạn cư trú để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký Và biển số xe. — Do đó, theo luật hiện hành, bạn có quyền ghi tên mình vào giấy chứng nhận đăng ký xe và có quyền lái xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Nếu bạn muốn có được giấy chứng nhận đăng ký xe, bạn cần chuẩn bị tất cả các tài liệu trên và nộp chúng cho đồn cảnh sát nơi bạn sống.

Thạc sĩ Luật sư Phan Thành Bình Lợi Bảo Ngọc, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *