Người nước ngoài thừa kế nhà ở trong nước

Trả lời: Theo “Luật dân sự”, nếu bạn có quyền hợp pháp để sở hữu một ngôi nhà, bạn có thể làm chứng cho con của bạn. Tuy nhiên, không có bộ sưu tập cụ thể về việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở thực tế của người Việt sống ở nước ngoài. Nếu bạn là người lạ, nhưng vẫn có sổ tài khoản, quy trình sẽ không phức tạp lắm.

Tuy nhiên, nếu ngôi nhà bạn sống đã được chính phủ tiểu bang thuê, thì không thể lập di chúc. bọn trẻ. Thay vào đó, cô ấy có thể chuyển giao hợp đồng cho bạn. Hoặc, bạn có thể yêu cầu công ty quản lý nhà bán nó cho bạn (nếu ngôi nhà đã được bán), và sau đó để lại cho bạn.

AH & Luật trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *