Có sổ đỏ cho đất trong khu vực quy hoạch không?

Nếu vậy, gia đình tôi phải làm gì? –Cảm ơn bạn. –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *