Tôi cần gì để đăng ký giấy chứng tử?

Theo Điều 51 Nghị định Chính phủ số 158/2005 ngày 27 tháng 12 năm 2005 / ND-CP, Nghị định quy định việc đăng ký và quản lý quyền công dân, và đăng ký tử vong của người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam. Nếu người thân của họ yêu cầu, cái chết ở nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện tại sở tư pháp của tỉnh / thành phố nơi họ sống cuối cùng. Nếu nơi cư trú cuối cùng của người chết không thể được xác định, Bộ Tư pháp của tỉnh (thành phố) nơi người chết nằm ở đó sẽ đăng ký cái chết. Đăng ký khai tử

Theo Nghị định số 06/2012 ngày 2 tháng 2 năm 2012 / Điều 15 của ND-CP, các sửa đổi và bổ sung đã được thực hiện theo một số quy định của Nghị định về Quyền công dân, Hôn nhân và Gia đình và Xác minh danh tính; Nghị định 158/2005 / Điều 52, khoản 3 của ND-CP quy định thủ tục đăng ký khai tử. Các quy định cụ thể như sau:

– Người đăng ký đăng ký khai tử phải nộp bản khai (theo mẫu đã lập)) Và thông báo tử vong hoặc tài liệu thay thế cho thông báo tử vong;

– Sau khi nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ, nhân viên hộ tịch của Bộ Tư pháp sẽ nhập vào sổ đăng ký khai tử và cấp giấy chứng tử gốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. “Hòa bình và Công lý” ký và cấp giấy chứng nhận hòa bình ban đầu. Giấy chứng tử được trao cho người yêu cầu đăng ký khai tử. Một bản sao giấy chứng tử sẽ được cấp theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký khai tử. Nếu cần xác minh, thời hạn sẽ được kéo dài không quá 3 ngày – sau khi cái chết được đăng ký, Bộ Tư pháp sẽ gửi một bản sao giấy chứng tử cho lãnh sự quán và Bộ Tư pháp. Thông báo đối ngoại. Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi người quá cố được đặt là công dân hoặc thường trú nhân. Do đó, nếu người thân của bạn là người Việt Nam từ Việt Nam trở về và mất tại Việt Nam, gia đình bạn có thể đăng ký người quá cố. Một người thuộc Bộ Tư pháp của tỉnh (thành phố) cư trú cuối cùng của mình theo các thủ tục trên. -Burial của người nước ngoài tại Việt Nam – Theo Điều 7 Khoản 3 Nghị định của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, Nghị quyết số 35/2008 / ND-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008, “Xem xét rằng những người sống ở Việt Nam Người nước ngoài và người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài và muốn được chôn cất tại Việt Nam sau khi họ chết được chôn cất tại các nghĩa trang của Việt Nam. ” Việt Nam – Do đó, pháp luật Việt Nam cho phép người nước ngoài được chôn cất tại Việt Nam.

Nếu bạn yêu cầu, sau khi nhận được giấy chứng tử, bạn có thể liên hệ với văn phòng dịch vụ tang lễ địa phương để thực hiện thủ tục mai táng cho cha mẹ đã mất của bạn. Nghĩa trang được chọn.

Thạc sĩ Shi Fan Qingping (Công ty luật Bảo Ngọc – Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *