Dịch vụ Internet mở

Trả lời:

Các công ty dịch vụ Internet và các công ty khác phải hoàn tất quy trình đăng ký kinh doanh. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh được chọn bởi thương gia, thủ tục để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau:

– Nếu bạn đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet theo mô hình quy định trong luật thương mại (ví dụ: tạo công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty TNHH đại chúng) Các công ty), cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh và gửi cho văn phòng / thành phố đăng ký kinh doanh tỉnh (theo hướng dẫn của phòng quản lý trung tâm tỉnh và thành phố kế hoạch đầu tư)) .

– Nếu chạy dịch vụ Internet theo mô hình của từng thương nhân , Sau đó, các tài liệu đăng ký thương gia sẽ được gửi đến văn phòng đăng ký thương gia khu vực. (Ủy ban nhân dân nông thôn thuộc thẩm quyền của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Chính phủ trung ương) .

– Ngoài các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet bổ sung, hầu hết các công ty Internet thường chọn Ủy ban nhân dân được đăng ký như một hộ gia đình công nghiệp và thương mại. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của từng hộ gia đình công nghiệp và thương mại bao gồm:

– Mẫu đơn đăng ký kinh doanh (được lập theo mẫu MD-6) .

– Hợp đồng đại lý với nhà cung cấp dịch vụ đăng công ty viễn thông lớn hoặc nhà phân phối dịch vụ viễn thông (bên dưới Gọi là cơ quan). Hợp đồng phải ghi rõ loại, chất lượng, chi phí và tỷ lệ hoa hồng của dịch vụ bưu chính viễn thông mà đại lý được ủy quyền cung cấp .

– Bản sao có chứng thực của thường trú nhân, chứng minh nhân dân của người đăng ký (khi nộp đơn đăng ký kinh doanh, bản gốc Sổ đăng ký hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người cần đăng ký kinh doanh) .

– Tuân thủ hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của tổ chức đề xuất .

Trừ khi đăng ký công ty vào sổ đăng ký kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật Ngoài chương trình, các tổ chức và nhân viên muốn thực hiện các giao dịch kinh doanh với các đại lý Internet cũng phải đồng ý tuân theo các điều kiện và thủ tục sau đây:

1. Sở hữu một địa điểm và một địa điểm được sử dụng làm đại lý Internet và có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và các địa điểm này . Vị trí và địa điểm phải phù hợp với quy mô thương mại của đại lý và đảm bảo tiêu chuẩn: diện tích sử dụng tối thiểu của mỗi máy tính là 1 mét vuông. Tất cả màn hình máy tính, thiết bị nghe nhìn và dịch vụ phải được bố trí và cài đặt để quản trị viên có thể dễ dàng nhìn thấy. B. Được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy c. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người sử dụng dịch vụ.

2. Chủ sở hữu của đại lý phải có loại máy tính loại A trở lên. Nếu chủ sở hữu đại lý không có chứng chỉ, anh / cô ấy phải thuê nhân viên máy tính có chứng chỉ hạng A trở lên để hướng dẫn và xác minh xem người dùng có tuân thủ các quy định sử dụng hay không. dịch. Internet Proxy. Đối với vị trí thương mại của Internet Proxy, các Proxy Internet này được đặt trong các phòng riêng biệt với nhau. Chủ sở hữu proxy phải sắp xếp các giảng viên và thanh tra viên cho mỗi phòng. (Có 1 nhân viên trong một phòng).

3. Ký hợp đồng đại lý với nhà cung cấp dịch vụ Internet.

4. Đầu tư vào quản lý tập trung các hệ thống thiết bị máy chủ để thực hiện các biện pháp kỹ thuật và chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn thiết bị và bảo mật thông tin tương xứng với quy mô thương mại của tổ chức. Trang bị cho mình phần mềm quản lý proxy Internet được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet để ký hợp đồng đại lý. Có một sơ đồ hệ thống máy tính được sử dụng bởi các tác nhân Internet, trong đó các máy tính được đánh số theo vị trí.

6. Có một bộ luật và quy định quốc gia về quản lý và sử dụng dịch vụ Internet, để người dùng có thể tham khảo và hướng dẫn người dùng dịch vụ tuân thủ các quy định này khi người dùng yêu cầu.

7. Hiển thị các quy tắc sử dụng dịch vụ Internet ở vị trí của công ty. Đối với người dùng proxy dịch vụ Internet, Internet proxy nằm ở vị trí thuận tiện và dễ thấy nhất.

Các công ty dịch vụ Internet cũng phải thực hiện các quy định trong thông báo chung của Bộ Văn hóa Thông tin, Tổng cục Bưu điện và Viễn thông. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, về quản lý các đại lý Internet.-Hà Nội Fawang Dana Honghong Master Office, Số 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *