Người lao động có thể được bồi thường bao nhiêu khi chấm dứt việc làm bất hợp pháp?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 42 (48) Luật Lao động năm 2012, công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Hợp đồng lao động của người lao động phải được khôi phục theo hợp đồng đã ký, Và trả ít nhất hai tháng lương, BHXH, BHYT theo hợp đồng lao động của người lao động. — 2. Nếu người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường tại điểm 1 nêu trên, công ty còn phải trả tiền thôi việc cho người lao động.

– Công ty có trách nhiệm bồi thường. Đối với công việc của người lao động làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được bồi thường nửa tháng tiền lương. – Thời giờ làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian của người đó. Thời gian người lao động thực tế làm việc cho công ty trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật an sinh xã hội và thời gian công ty trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng trước khi người lao động thôi việc.

3. Công ty không muốn theo đuổi người lao động, và người lao động chấp nhận ngoài khoản bồi thường quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên, hai bên cũng nên thỏa thuận về mức bồi thường bổ sung, nhưng ít nhất phải bằng hai Lương hàng tháng. Chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Trường hợp người lao động không còn chức vụ, công việc quy định trong hợp đồng lao động mà vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại điểm 1 trên đây, hai bên thương lượng để sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng. làm việc cùng nhau.

5. Nếu vi phạm quy định trong thời hạn báo trước, người lao động phải được bồi thường một khoản tiền tương đương với tiền lương của mình vào ngày không thông báo.

Fan Qinghua City Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *