Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng kháng sinh đúng cách không

9 câu hỏi của Medindia có thể giúp bạn hiểu về kháng sinh, vì vậy vui lòng tiến hành tự kiểm tra xem bạn đã sử dụng sai thuốc đúng chưa, nếu lạm dụng sẽ gây kháng kháng sinh.

1. Phát hiện đầu tiên về kháng sinh là gì?

A. Ampicillin.

B. Amoxicillin.

C. Penicillin.

D. Ampicillin.

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *