Còn vô kinh với mụn trứng cá thì sao?

Tôi sắp kết hôn, nhưng với tốc độ này, tôi có tin tưởng gì không?

Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi và cho tôi đề nghị. Tôi sợ đi khám bác sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *