Sổ đỏ và tên sổ hộ khẩu không trùng nhau?

Tôi phải thực hiện thủ tục gì để thống nhất tên của hai văn bản này? Nếu giữ nguyên như vậy thì sau này có ảnh hưởng gì đến việc soạn thảo di chúc hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

Nguyễn Minh Đạo

Trả lời:

Đồng ý, tên của bạn có trong sổ đỏ (tên chung) và sổ hộ khẩu (tên chính chủ-đây là tên trên CMND, các giấy tờ tùy thân khác), là nhất Giải pháp nhanh chóng và tiện lợi nhất là yêu cầu đính chính lại Sổ đỏ. .

“Luật Đất đai 2013” Điều 106 khoản 1 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (gọi chung là Giấy chứng nhận), được cấp như sau: Trong các trường hợp sau, Người cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm sửa chữa giấy chứng nhận sai:

a) Tên, giấy tờ hợp pháp hoặc giấy tờ tùy thân của đất đai, địa chỉ của người sử dụng đất và thông tin về địa chỉ của chủ sở hữu đất không chính xác khi người đó được cấp giấy chứng nhận. Giấy tờ, tài sản liên quan đến tài sản; — b) Đối chiếu với bản kê khai đăng ký đất đai, thông tin về thửa đất và tài sản trên đất là không chính xác “.

Về thủ tục đính chính giấy chứng nhận: Theo n ° 43 / Nghị định số 2014 / N Điều 86 Khoản 1 Đ-CP: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải xuất trình Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót đã được gửi đến Cơ quan đăng ký đất đai để đính chính. Trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu đất có sai sót thì phải có đơn yêu cầu sửa chữa. -Theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2014 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường / Điều 10 Điều 3 của TT-BTNMT, để sử dụng đất trong quá trình đính chính Giấy chứng nhận phải chuẩn bị các giấy tờ sau: –

Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu phát hiện có sai sót trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp thì yêu cầu đính chính;

– Cấp bản chính Giấy chứng nhận.

Theo quy định trên, khi sang tên, nếu người sử dụng có sai sót thì phải có đơn yêu cầu đính chính và gửi đến Sở quyền sử dụng đất cấp huyện. Cơ quan đăng ký yêu cầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác chứng minh thông tin sai lệch (ví dụ trường hợp b), nếu sai tên trong hộ khẩu thì phải nộp thêm giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu). Áp dụng để giải quyết.

Văn phòng Đăng ký có trách nhiệm thẩm tra việc sử dụng đất; có văn bản kết luận nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót trong sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi đính chính sổ đỏ, theo đúng quy định của “Pháp luật”, đứng tên sổ hộ khẩu và CMND là bạn có thể thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển nhượng, thừa kế … nhà đất.

Luật sư Phan Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *