Từ năm 2021, BHYT có được hưởng quyền lợi khi khám bệnh thông tuyến?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 22, Điều 3 Luật BHYT, bắt đầu từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT không xuất trình tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo đúng tiêu chuẩn thì quỹ. BHYT thanh toán theo mức quy định theo mức sau:

– Bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú .—— Bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%) .– — Tại bệnh viện khu vực: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nhà tham gia BHYT sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoàn cảnh kinh tế, nếu người tham gia BHYT sinh sống tại thành phố đảo, huyện đảo không tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến thì quỹ BHYT sẽ chịu chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Tại bệnh viện huyện. Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương nhập viện theo tỷ lệ nhập viện quy định.

Theo quy định tại Điều 22 khoản 1 của Luật này, mức thanh toán phí khám bệnh, chữa bệnh được tính như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

– sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, quân nhân tại ngũ ; Cán bộ, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân chính quy; công nhân mật khẩu có thu nhập như chiến sĩ; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, công an nhân dân. Sinh viên sẽ được hưởng chế độ, chính sách.

– Anh hùng phục vụ cách mạng, cựu chiến binh .—— Trẻ em dưới 6 tuổi .—— Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

– Thành viên gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội kém; người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người sống ở thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo trên đảo.

– Cha mẹ của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng người không công nuôi dưỡng.

– Nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn chi phí nhà nước quy định và chi phí khám chữa bệnh của xã.

– Mức lương cơ sở của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên và được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh vượt quá 06 tháng, trừ trường hợp mức tự túc khám bệnh, chữa bệnh không cao. 95% chi phí khám, chữa bệnh

– lương hưu hàng tháng hoặc mất khả năng lao động .—— Thân nhân có công với cách mạng (không kể cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, học hành của con Con của một học giả; một người có lợi thế trong việc giáo dục đạo sĩ.)

– Một người trong một gia đình gần như nghèo. -80% chi phí khám sức khỏe cho các đối tượng khác .—— Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *