Người mẫu có quyền gì đối với hình ảnh cá nhân của họ?

Họ không xin phép hoặc thậm chí dán hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi lo lắng nếu sản phẩm không tốt, có hại cho sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cá nhân của tôi. Kiếm danh tiếng của bạn. Tôi đã gọi điện và yêu cầu họ chụp ảnh, nhưng họ không làm. Tôi phải làm gì để bảo vệ mình? – Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền của cá nhân đối với hình ảnh: mọi người có quyền lấy hình ảnh, cá nhân phải sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân. Nếu hình ảnh của người khác được sử dụng cho mục đích thương mại, chủ sở hữu phải trả tiền cho người sở hữu hình ảnh đó, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Trong các trường hợp sau, hình ảnh này không cần thiết. Người có hình ảnh của chính mình hoặc người đại diện hợp pháp: sử dụng hình ảnh vì mục đích đất nước, đất nước và lợi ích công cộng; hình ảnh từ các hoạt động công cộng, bao gồm bài phát biểu, hội thảo, hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động công cộng khác mà không ảnh hưởng đến việc sở hữu Danh dự, nhân phẩm hoặc sự tín nhiệm của người trong hình ảnh.

Nếu việc sử dụng hình ảnh vi phạm quy định tại Điều 32. Theo Bộ luật này, người sở hữu hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định, buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy và chấm dứt việc sử dụng hình ảnh , Sửa chữa những hư hỏng và thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín: Thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín bao gồm: hạn chế chi phí hợp lý để khôi phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật .

Trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị tổn hại thì người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại nêu trên và bù đắp tổn thất về tinh thần. Hai bên thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại về tinh thần. Nếu không thỏa thuận được thì mức cao nhất của người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Do đó, vấn đề bộ phận khác sử dụng thương mại hình ảnh cá nhân của bạn mà không được phép sẽ xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh cá nhân. Đối với các tội danh trên, bạn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh và bồi thường thiệt hại.

Về mức bồi thường, nếu việc sử dụng các hình ảnh không có giấy phép nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm và uy tín của bạn thì mức bồi thường sẽ bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế và khắc phục thiệt hại; mất hoặc giảm thu nhập thực tế; các khoản khác theo quy định của pháp luật Bồi thường thiệt hại; bồi thường tổn thất về tinh thần của người đó.

Hai bên thỏa thuận bồi thường số tiền bù đắp tổn thất tinh thần. Nếu không thỏa thuận được thì mức lương tối đa của người có hành vi xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. -Ngoài ra, theo Điều 51, khoản 3 và 7 của Đạo luật Liên minh Châu Âu, Nghị định số 158/2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, các hình phạt đối với hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo mà không được sự đồng ý của cá nhân: Việc sử dụng hình ảnh, văn bản để quảng cáo bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng, lời nói của người khác mà không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời, người vi phạm còn phải tháo dỡ, tháo dỡ hoặc tháo dỡ phần quảng cáo có hành vi trái pháp luật nêu trên. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các khoản bồi thường thiệt hại khác và các khoản bồi thường tổn thất về tinh thần khác theo quy định của pháp luật. – Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trên sẽ bị phạt hành chính từ 20-30 triệu đồng, đồng thời phải xóa, xóa, xóa quảng cáo.

Master Fan Guobao

Hanoi Baoguo Law Firm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *