Người mẫu có quyền gì đối với hình ảnh cá nhân của họ?

Họ không xin phép hoặc thậm chí dán hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi lo rằng nếu sản phẩm không tốt, có hại cho sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cá nhân của tôi. Danh tiếng xuất sắc. Tôi đã gọi điện và yêu cầu họ chụp ảnh, nhưng họ không làm. Tôi phải làm gì để bảo vệ mình? – Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền của cá nhân đối với hình ảnh: mọi người có quyền lấy hình ảnh, cá nhân phải sử dụng hình ảnh cho mục đích riêng. Nếu hình ảnh của người khác được sử dụng cho mục đích thương mại, chủ sở hữu phải trả tiền cho người sở hữu hình ảnh đó, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Trong các trường hợp sau, hình ảnh này không cần thiết. Người có hình ảnh của chính mình hoặc người đại diện hợp pháp: sử dụng hình ảnh vì mục đích đất nước, đất nước và lợi ích công cộng; hình ảnh từ các hoạt động công cộng, bao gồm bài phát biểu, hội thảo, hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động công cộng khác mà không ảnh hưởng đến việc sở hữu Danh dự, nhân phẩm hoặc sự tín nhiệm của người trong hình ảnh.

Nếu việc sử dụng hình ảnh vi phạm quy định tại Điều 32. Theo Bộ luật này, người sở hữu hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức và người có liên quan phải khôi phục, tiêu hủy và chấm dứt việc sử dụng Hình, bồi thường thiệt hại và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015: Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị tấn công bao gồm: chi phí hợp lý để khắc phục tổn thất; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật Đền bù.

Trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm hại thì người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại nêu trên và bù đắp tổn thất về tinh thần. Hai bên thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại về tinh thần. Nếu không thoả thuận được thì mức cao nhất của người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Do đó, vấn đề từ tổ chức khác. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn cho mục đích thương mại mà không được phép sẽ xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh cá nhân của bạn. Đối với các tội danh trên, bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh và bồi thường thiệt hại.

Về mức bồi thường, nếu việc sử dụng các hình ảnh không có giấy phép nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm và uy tín của bạn thì mức bồi thường sẽ bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế và khắc phục thiệt hại; mất hoặc giảm thu nhập thực tế; các khoản khác theo quy định của pháp luật Bồi thường thiệt hại; bồi thường tổn thất về tinh thần của người đó.

Hai bên thỏa thuận bồi thường số tiền bù đắp tổn thất tinh thần. Nếu không thoả thuận được thì mức lương tối đa của người có hành vi xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá mười lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. -Ngoài ra, theo Điều 51, khoản 3 và 7 của Bộ luật Hoa Kỳ, Đạo luật số 158/2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, hình phạt đối với hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo mà không được sự đồng ý của cá nhân: Việc sử dụng hình ảnh, văn bản để quảng cáo bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng và lời nói của người khác mà không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Đồng thời, người vi phạm phải xóa, xóa hoặc xóa các quảng cáo có hành vi vi phạm nêu trên. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các khoản bồi thường thiệt hại khác và các khoản bồi thường tổn thất tinh thần khác theo quy định của pháp luật. – Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên sẽ bị xử phạt hành chính và phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng. Đồng thời, cần xóa, xóa hoặc xóa quảng cáo.

Luật sư của Công ty Luật Fan Guobao

Công ty Luật Hanoi Baoguo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *