Xe đăng ký sau khi kết hôn là xe chung hay xe riêng?

Hiện nay vợ chồng tôi đã ly hôn và có tranh chấp đất đai về chiếc xe ô tô. Phương tiện đi lại có thể được coi là tài sản riêng hay tài sản chung?

Câu trả lời của luật sư

Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản riêng của vợ, tài sản do chồng tạo ra, thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh và tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thu nhập, lợi tức từ tài sản và các thu nhập hợp pháp khác, trừ trường hợp quy định tại Điều 40 khoản 1 của luật này. Hàng hoá mà vợ chồng có thể thừa kế, chia sẻ được và hàng hoá khác mà vợ chồng thoả thuận là hàng hoá thông thường. – Quyền sử dụng đất do vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc được giao dịch bằng tài sản riêng. Sở hữu chung của vợ chồng, được sử dụng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung.

Nếu không có căn cứ để chứng minh vợ, chồng tranh chấp là tài sản riêng Về tài sản riêng, Điều 43 Luật Hôn nhân và Luật Gia đình quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản thuộc sở hữu riêng của cả hai vợ chồng. Hôn nhân; tài sản được thừa kế, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; theo quy định tại Điều 38, Điều 39 và Điều 40 của Luật này thì vợ, chồng chia tài sản riêng cho vợ và chồng. Tài sản đáp ứng nhu cầu cơ bản của vợ hoặc chồng và tài sản khác thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng theo quy định của pháp luật. Tài sản riêng của vợ chồng. Thu nhập, hoa lợi của tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thực hiện theo quy định tại Điều 33 khoản 1 và Điều 40 khoản 1 của luật này. Như đã nói ở trên, chiếc xe của bạn được thiết kế trước đám cưới nên nó là tài sản của bạn. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, bạn mới đăng ký xe ô tô nên nếu có tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng thì bạn cần cung cấp cho Tòa án các giấy tờ (như hợp đồng mua bán ô tô, giấy nộp tiền khi mua ô tô …) để chứng minh là xe ô tô. Tài sản của bạn.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *