Từ năm 2021, BHYT có được hưởng quyền lợi khi khám bệnh thông tuyến?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 22, Điều 3 Luật BHYT, bắt đầu từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT không xuất trình tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo đúng tiêu chuẩn thì quỹ. Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức sau:

– Bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú .—— Bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%) .-

Tại bệnh viện khu vực: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nhà tham gia BHYT sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoàn cảnh kinh tế, nếu người tham gia BHYT sinh sống tại thành phố đảo, huyện đảo không tự đi khám chữa bệnh người nghèo thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện. Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương nhập viện theo tỷ lệ nhập viện quy định.

Theo quy định tại Điều 22 khoản 1 của Luật này thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh được tính như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

– sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ ; Cán bộ, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân phục vụ chính quy; thu nhập của công nhân mật mã giống như thu nhập của quân nhân; học viên mật mã sẽ dựa trên cơ sở chính trị và Chính sách đi đến coi trọng chế độ, chính sách.

– Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

Trẻ em dưới 6 tuổi .—— Quyền được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng .—— Gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội nghèo nàn; sống trong điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Người dân vùng khó khăn, người dân sống tại các thành phố trực thuộc trung ương, các huyện đảo trên đảo.

– Cha mẹ đẻ của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng người không công nuôi dưỡng.

– Nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định của nhà nước và chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức bình thường. – Người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên mà mức chia sẻ chi phí khám bệnh, chữa bệnh của năm đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự khám bệnh, chữa bệnh theo mức phù hợp.

— 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh — lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng — Thân nhân có công với cách mạng (trừ cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; Con nhà tu hành; người có công giáo dục liệt sĩ) .—— Người thuộc diện hộ cận nghèo .—— 80% chi phí khám bệnh của các đối tượng khác.

Luật sư Fan Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *