Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi từ phí thẻ tín dụng được BIDV tính theo loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất được tính từ ngày khách hàng hoàn tất giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng giá trị giao dịch.

Đối với việc mua bán hàng hóa. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch trong thời hạn thanh toán ghi trong thông báo trên bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi bằng lãi suất 0%. -Với thẻ tín dụng BIDV, khách hàng được miễn lãi đến 45 ngày khi mua hàng hóa, dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày sao kê thì số ngày miễn lãi càng nhiều.

Nếu thanh toán đầy đủ trước thời hạn hoặc thông báo và việc mua hàng được thực hiện vào ngày đầu tiên của chu kỳ, khách hàng sẽ được miễn lãi 45 ngày trong lần sao kê tiếp theo.

Để tránh phát sinh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng lưu ý: Quý khách chỉ được sử dụng thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ, không được ứng trước tiền mặt và thanh toán toàn bộ giá trị thẻ tín dụng. Giao dịch mua trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *