Cha mẹ có trách nhiệm chia sẻ đất cho con cái của họ?

Xin lỗi, bạn có trách nhiệm phân chia đất thổ cư và giao đất cho trẻ em không? Đất được chia có thể được sử dụng như một cuốn sách đỏ?

Tư vấn

Theo Điều 100 của Luật Đất đai 2013, quyền sử dụng đất của cá nhân được chia thành hai dạng. Hình thức đầu tiên là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân (một hoặc nhiều cá nhân hoặc vợ hoặc chồng). Mẫu chứng nhận thứ hai dành cho gia đình.

Đối với cá nhân, người có tên trên giấy chứng nhận có quyền quản lý, sử dụng và định đoạt Luật Đất đai. Vì tài sản là tài sản của họ (trừ thể nhân được cấp, nhưng theo Luật Hôn nhân và Gia đình, quyền sử dụng đất được xác định là tài sản chung của vợ hoặc chồng, do đó, thỏa thuận vẫn cần phải đạt được thỏa thuận. Về nguyên tắc, trong trường hợp này, những người có liên hệ với người sử dụng đất không quan tâm đến diện tích đất được hưởng lợi từ giấy chứng nhận. -Trong trường hợp sạch sẽ, trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của tất cả các thành viên trong gia đình (có tên xuất hiện trong sổ hộ khẩu khi giấy chứng nhận được cấp). Bởi vì chúng là tài sản công cộng, tất cả các thành viên đều có quyền quản lý, sử dụng và định đoạt chúng như nhau, bất kể nguồn gốc và thời gian sử dụng đất của mỗi gia đình. —

Nếu đất thổ cư và đất nông nghiệp của gia đình bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ, tài sản là tài sản riêng và bạn không có quyền yêu cầu chia đất.

Nếu là đất thổ cư và Đất nông nghiệp được giao cho gia đình và tên của bạn xuất hiện trong sổ đăng ký gia đình khi giấy chứng nhận được cấp. Bạn có quyền yêu cầu cha mẹ chia sẻ lý do cho bạn. Nếu bạn ở riêng, bạn cũng sẽ có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực được chia sẻ.

Tuy nhiên, theo phong tục và tập quán, sau khi đứa trẻ hoàn thành nụ hôn, việc giao đất của đứa trẻ được hoàn thành một cách tự nguyện. Trên cơ sở đồng thuận, đừng ép buộc, hoặc “Cha mẹ phải chia sẻ trái đất cho con cái.” Do đó, bạn nên cân nhắc khi nào nên xin chia sẻ đất với bố mẹ, để không ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Công ty luật Hà Nội Wutianrong Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *