Người mẫu có quyền gì đối với hình ảnh cá nhân của họ?

Họ không xin phép hoặc thậm chí dán hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi lo rằng nếu sản phẩm không tốt, có hại cho sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cá nhân của tôi. Kiếm danh tiếng của bạn. Tôi đã gọi điện và yêu cầu họ chụp ảnh, nhưng họ không làm. Tôi phải làm gì để bảo vệ mình? – Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 32 BLDS năm 2015 về quyền đối với hình ảnh của cá nhân: cá nhân có quyền đối với hình ảnh của tôi, cá nhân đó phải sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân. Nếu hình ảnh của người khác được sử dụng cho mục đích thương mại thì chủ sở hữu phải bồi thường, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Sử dụng hình ảnh trong các trường hợp sau: n Những người đồng ý sở hữu hình ảnh của họ hoặc người đại diện hợp pháp: sử dụng hình ảnh cho mục đích đất nước, đất nước và lợi ích công cộng; từ các bài phát biểu trước công chúng, hội thảo, sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác Hình ảnh cho các sự kiện công khai mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người lấy hình ảnh.

Nếu việc sử dụng hình ảnh vi phạm Điều 32, theo Bộ luật này, người sở hữu hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy và chấm dứt việc sử dụng hình ảnh. Sửa chữa các hư hỏng và thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín: thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín bao gồm: giới hạn chi phí hợp lý để khôi phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

Người chịu trách nhiệm về việc gây tổn hại đến uy tín, danh tiếng hoặc uy tín của người khác phải bồi thường những tổn thất nói trên và các khoản tiền khác. Người phải gánh chịu tổn thất về tinh thần. Hai bên thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại về tinh thần. Nếu không thoả thuận được thì mức lương tối đa của người xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Nếu không được phép, nó sẽ xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh cá nhân. Đối với các trường hợp phạm tội nêu trên, bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc thủ phạm, cơ sở, tổ chức, cá nhân thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh và bồi thường thiệt hại.

Về mức bồi thường, nếu việc sử dụng các hình ảnh trái phép nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm, uy tín của bạn thì mức bồi thường sẽ bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; các khoản khác theo quy định của pháp luật Bồi thường thiệt hại; bồi thường tổn thất về tinh thần của người đó.

Hai bên thỏa thuận bồi thường số tiền bù đắp tổn thất tinh thần. Nếu không thỏa thuận được thì mức lương tối đa của người xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá mười lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. -Ngoài ra, theo Điều 51, khoản 3 và 7 của Đạo luật Liên minh Châu Âu, Nghị định số 158/2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, các hình phạt đối với hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo mà không được sự đồng ý của cá nhân: Việc sử dụng hình ảnh, văn bản để quảng cáo bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng và lời nói của người khác mà không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Đồng thời, người vi phạm phải xóa, tháo dỡ hoặc xóa các quảng cáo vi phạm quy định trên. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; bồi thường thiệt hại khác và các chi phí khác để bù đắp tổn thất về tinh thần của người đó theo quy định của pháp luật. -Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 – 30 triệu đồng, đồng thời buộc xóa, xóa, xóa quảng cáo.

Luật sư của Công ty Luật Fan Guobao

Công ty Luật Hanoi Baoguo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *