Người dân ở nước ngoài có thể mua nhà ở Việt Nam?

Nếu tôi không có quyền đăng ký mua nhà thì bố mẹ tôi có đăng ký và trả lại tài sản này cho tôi không? Bất kể tôi là công dân Việt Nam, đăng ký gia đình tại Hà Nội đã bị gián đoạn.

Minh Sơn

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *