Kiểm toán nhà nước phát hiện hơn 57.000 người hưởng lương

Thông tin trên được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiến cho biết tại cuộc họp tổng kết năm 2017 ngày 15/1.

Năm 2017, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện 257 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực. Tiểu thuyết, nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Theo ông Đoàn Xuân Tiến, khi quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, kiểm toán nhà nước phát hiện thừa 57.175 người trong biên chế. Do đó, sở đề xuất tăng cường quản lý danh sách lương của công chức, viên chức trung gian.

Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu công chức.

Trước đó, cuộc kiểm toán quốc gia đã được thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc, và 38/45 quan chức của Bộ Giáo dục của tỉnh là lãnh đạo. Số lượng lãnh đạo nhiều sở giáo dục của tỉnh nhiều hơn số biên chế, cán bộ ở một số sở đều do lãnh đạo nắm giữ. Chín công chức là lãnh đạo.

Theo số liệu do Ngân hàng Thế giới thu thập năm ngoái, Việt Nam đứng đầu trong Nhóm ASEAN với 2 triệu công chức, chiếm 4,8% dân số (tương đương 20 người). Công chức-viên chức), cao hơn một chút so với Thái Lan, Nhật Bản và bỏ xa các nước còn lại trên thế giới. Nhưng so với các nước phương Tây như Anh (9,9%), Hoa Kỳ (7,4%) và Đức (7,3%) thì con số này không cao. Về thông tin cán bộ công chức, năm 2017, Kiểm toán Quốc gia đã ban hành 273 báo cáo kiểm toán với số tiền quyết toán tài chính là 4.366 tỷ đồng, bao gồm cả tăng thu, chi NSNN. Đạt 32,609 tỷ đồng. Ngoài ra, Kiểm toán Quốc gia kiến ​​nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ cũng đề xuất điều chỉnh tăng vốn quốc gia lên gần 8,7 nghìn tỷ đồng để xác định truy thu ngân sách quốc gia. Kiểm toán quốc gia tăng 504,5 tỷ đồng, nhờ cuộc kiểm toán xác định lại giá trị các công ty niêm yết trước khi 6 công ty áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. “Cuộc kiểm toán đã tiến hành đánh giá toàn diện các vấn đề kinh tế vĩ mô và thực hiện đúng chính sách của Đảng.” Đồng thời, nhà nước cũng đánh giá cơ chế chính trị để nhanh chóng lấp đầy những lỗ hổng và khiếm khuyết trong cơ chế chính trị, tức là lấp đầy những khoảng trống, tránh lãng phí và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Trong chính sách. Chủ tịch Quốc hội nói: “Tài chính công”. Thanh Thanh Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *