Dừng thu phí Quốc lộ 1K qua Đồng Nai

Ngày 26/10, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án cải tạo, hiện đại hóa quốc lộ 1K từ km12 đến km12 qua Đồng Nai-Bình Dương-Thị xã 31/10 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, dự án vẫn chưa được kiểm toán để xác định thời gian thu phí chính thức. Để bảo vệ quyền lợi của người dân, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn yêu cầu các đơn vị dự án dừng thu phí từ 3h00. 31 tháng 10. Sau khi xem xét, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ quyết định có tiếp tục thu phí dự án hay không.

Trong thời gian tính phí, đơn vị dự án phải hoàn trả phí thuê hàng tháng, tức là phí hàng quý. Chủ phương tiện đã mua sắm và tổ chức lao động theo đúng quy định. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Trong tháng 10, nhiều dự án BOT phải tạm dừng thu phí, chờ rà soát, như Quốc lộ 2 qua Vĩnh Hưng và Quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai. – – Khoản vay nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *