Đề xuất đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức PPP

Ngày 6/3, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tỉnh Cần Trị đã đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại chủ trương đầu tư xây dựng Sân bay Cần Trị theo hình thức PPP và giao cho tỉnh. . Chính phủ đã cho phép thực hiện dự án. -Chính phủ đã xác định Sân bay Guangsan trong Kế hoạch Phát triển Vận tải Hàng không năm 2020 và các hướng dẫn năm 2030. Bộ GTVT cũng đã phê duyệt phương án. Kế hoạch hành động quân sự tổng hợp của Cảng hàng không được xếp hạng dân dụng và quân sự cấp II. – Sân bay Kwangsan nên được đặt tại Giorgio, một thị trấn của Giormai, với công suất 1 triệu hành khách / năm và sức chứa hàng hóa là 3.100 tấn, huyện Gio Linh. Tỉnh đã sử dụng các nguồn lực của địa phương để lập quy hoạch sử dụng đất và các biển báo tiếp cận mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư.

Năm ngoái, Tập đoàn FLC và nhiều công ty khác đã đề xuất với tỉnh Quảng Trị đầu tư sân bay theo hình thức: PPP.

Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là dự án thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, hải đảo. và Vịnh Tokyo; và các dịch vụ cứu hộ hàng hải. -Anh Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *