Xe phục vụ Đại hội Đảng có biển số riêng.

Các quan chức của Cục Cảnh sát giao thông của Bộ Công an đã lắp đặt biển số tạm thời cho các phương tiện của đại hội đảng. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông-Cục Cảnh sát giao thông vừa phối hợp với cảnh sát tại trụ sở cảnh sát và Sở cảnh sát Hà Nội để kiểm tra và cấp biển số đăng ký ưu tiên cho xe ô tô dùng để vận chuyển. Chuyển đại biểu đến Đại hội Đảng lần thứ 12 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Biển số, đăng ký tạm thời và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe. Kết thúc cuộc họp, nhà cung cấp xe có trách nhiệm trả lại tạm thời và đăng ký biển số, và sở cảnh sát giao thông sẽ trả lại giấy chứng nhận đăng ký xe. -Cơ xe nhận được biển số riêng. Có nhiều loại trường hợp trong đại hội đảng, bao gồm một chiếc xe 5 chỗ với các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước và một chiếc xe 16 chỗ có đại diện. Biển số xe mang biểu tượng của trường đại học thứ mười hai và đã được đánh số. Các đại diện của Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ 12 đã dán các biển báo trên kính chắn gió của xe. -Những dấu hiệu đặc biệt này chỉ dành cho đại biểu tại Hà Nội. – Một tấm đăng ký tạm thời đã được cấp cho số lượng xe phục vụ Quốc hội. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông-Đại hội toàn quốc lần thứ 12 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đinh từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016. 1.510 đại diện tham dự Đại hội và đại diện cho 4,5 triệu đảng viên Cộng sản trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *