Thuê các chuyên gia nước ngoài để đánh giá đề xuất nghiên cứu sân bay Long Thắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định thành lập ủy ban đánh giá nghiên cứu khả thi (FS) cho Dự án Sân bay Quốc tế Long Thắng.

Ủy ban đánh giá sẽ do Thủ tướng quyết định. đơn vị. Người phụ trách kế hoạch đầu tư là chủ tịch, và các thành viên là người đứng đầu của 13 bộ và các bộ phận liên quan, Ủy ban quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước và Ủy ban nhân dân Đồng Nai.

Vì đó là một dự án quy mô lớn và do sự phức tạp của dự án, các thành viên hội đồng không có kinh nghiệm trong việc đánh giá các dự án đó. Việc thuê một nhà tư vấn kiểm toán độc lập sẽ tiến hành ngay lập tức để theo dõi tiến trình đệ trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2019. – Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Thanh Thành. – Vào giữa năm 2018, Công ty Sân bay Việt Nam (ACV) đã ký hợp đồng với JFV Consulting (hợp tác giữa các công ty Nhật Bản, Pháp và Việt Nam) để sản xuất bộ công cụ tư vấn khảo sát và chuẩn bị báo cáo nghiên cứu. Giai đoạn đầu tiên khả thi – Sân bay Long Thành .

Hiện tại, tư vấn đã hoàn thành thiết kế dự án công trình, tập trung vào thiết kế cơ bản và cố gắng hoàn thành thiết kế cơ bản vào tháng 4 năm 2019. Bộ Giao thông vận tải sẽ gửi thông tin này tới Ủy ban đánh giá quốc gia .– Sân bay Long Thành là một dự án có tổng vốn đầu tư 33,663 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ đô la Mỹ) và 114 nghìn tỷ đồng (5,4 tỷ đô la Mỹ) trong giai đoạn đầu tiên, kế hoạch nên là đầu tiên Giai đoạn được hoàn thành và thực hiện, không muộn hơn … Tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về đề xuất thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổng mức đầu tư của Long Thành là gần 23 nghìn tỷ đồng. -Doan vay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *