Trạm được giám sát bởi các camera

Vào ngày 17 tháng 1, ông Ngô Hồng He, trưởng phòng kiểm tra ô tô (Cục đăng ký), cho biết cơ quan này yêu cầu các trạm đăng ký để nâng cấp và lắp đặt thêm camera. Giám sát ít nhất tất cả các dòng. Bài kiểm tra nên có một camera mạng tốc độ cao có đăng ký. Từ đó, bộ phận có thể giám sát việc tuân thủ các quy trình nhân sự và ngăn chặn hành vi đăng ký tiêu cực.

Tất cả các trạm đăng ký phải có camera cho nhân viên giám sát. Minh họa: Ba Đỗ

Ngoài ra, hệ thống phần mềm của trung tâm đăng ký đã được nâng cấp để bộ phận đăng ký có thể liên tục theo dõi dữ liệu và kết quả kiểm tra xe. Với sự trợ giúp của phần mềm quản lý, nếu trung tâm quản lý nó theo chu kỳ kiểm tra, bộ phận đăng ký sẽ biết ngay kết quả kiểm tra của từng chiếc xe, hoặc sẽ biết ngay liệu chiếc xe có bị lật bởi trung tâm hay không. Các kết quả khác thu được … “Sau khi tìm thấy các biểu thức trên, mẫu đăng ký và đơn vị chức năng sẽ được kiểm tra và xử lý ngay sau đó,” ông System nói. — Lắp đặt camera giám sát là một trong những biện pháp để cải thiện việc quản lý đăng ký và ngăn chặn hành vi tiêu cực ở trung tâm. Năm 2016, Cơ quan đăng ký đã phát hiện hơn chục trường hợp vi phạm quy trình này của các thành viên của Cơ quan đăng ký, được ghi lại qua camera, như không lật xe, không kiểm tra lốp xe …

Anh Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *