Người lao động nhận được bao nhiêu tiền bồi thường khi bị sa thải trái luật?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 42, Điều 48 Luật Lao động 2012, công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 1. Hợp đồng lao động mà người lao động đã ký phải được khôi phục trong khuôn khổ. Và đóng đủ hai tháng lương, BHXH, BHYT theo hợp đồng lao động của mình. –2. Muốn tiếp tục làm việc, ngoài khoản tiền bồi thường tại điểm 1 nêu trên, công ty còn phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

– Công ty L có trách nhiệm bồi thường. Đối với người lao động làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên được trợ cấp nửa tháng lương mỗi năm. Thời gian thực tế người lao động làm việc cho công ty trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật an sinh xã hội và thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng trước khi người lao động thôi việc.

3. Công ty không muốn theo đuổi người lao động, và người lao động chấp nhận mức bồi thường quy định tại điểm 1 và 2 ở trên, và cả hai bên cũng đồng ý tăng số tiền bồi thường, nhưng ít nhất phải bằng hai tháng lương. Chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn quy định vị trí, công việc trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản bồi thường quy định tại mục 1 nêu trên, hai bên thương lượng để sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng. làm việc cùng nhau.

5. Nếu vi phạm quy định trong thời hạn báo trước, bạn phải trả cho người lao động một khoản tiền tương đương với tiền lương mà không cần báo trước.

Fan Qinghua City Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *